Μάχη/ Συστροφή/ Γενεαλογία


Μάχη/ Συστροφή/ Γενεαλογία
Στην ανθρωπολογική οπτική η έννοια της εστίας αποτελεί ίσως την πιο άμεση αναφορά για την προστασία, την καταγωγή, την οικογένεια, το γενεαλογικό σώμα. Σύμφωνα με το μύθο του Πρωταγόρα η ακολουθία της βιολογικής ανάπτυξης βασίζεται σε μια σειρά κληροδοτούμενων χαρακτηριστικών όπως τρίχωμα, μαλλιά, νύχια που αρχικά αποδόθηκαν στον κόσμο των ζώων προκειμένου να ανταποκριθούν στη συνθήκη της ασφάλειας, της κατοικίας και της αυτάρκειας. Οι Campus Novel θέτουν το σώμα ως αξιωματική χωρική συνθήκη, ως υποδοχέα μνημονικών εγγραφών, συμπεριφοράς και αισθητηριακής αντίληψης. Στο πλαίσιο αυτο προτείνουν μία εγκατάσταση η οποία αναπτύσσεται σε τρείς προβολές-κεφάλαια, τρία μονοπλάνα με τίτλο Μάχη/ Συστροφή/ Γενεαλογία.Στο βίντεο Μάχη, δύο άντρες επινοούν μια αναγνωριστική διαδικασία υπεροχής ή αναμέτρησης βασισμένη στην οσμητική λειτουργία. Στο βίντεο Συστροφή μία γυναικία φιγούρα-ικρίωμα πλέκει τα μαλλιά της κλιμακώνοντας παραβολικά την κατασκευή μιας δομής. Στο τρίτο βίντεο με τίτλο Γενεαλογία δύο υποκείμενα εντείνουν την κληρονομική τους αστοχία αντικρίζοντας δύο πατρογονικά πορτραίτα.