Μαύρη Μαρία

Η Μαύρη Μαρία ήταν το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο, που δημιουργήθηκε από τον T.Edison το 1893 στο New Jersey των ΗΠΑ. Πρόκειται για μια ξύλινη κατασκευή, επενδυμένη με πισσόχαρτο, η οποία είχε την δυνατότητα να περιστρέφεται προκειμένου το φυσικό φως να εισέρχεται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας μέσω της πτυσσόμενης οροφής. Στο εσωτερικό της κατασκευής καταγράφονταν ταυτόχρονα φωνογραφικά και κινητοσκοπικά ίχνη. Η διαφοροποίηση των τεχνικών μέσων άνοιξε σύντομα το δρόμο σε παρόμοιες ανακατασκευές οι οποίες προσπάθησαν να ρυθμίσουν επιτυχώς τη σύζευξη μεταξύ εικόνας και ήχου. Η αδυναμία συγχρονισμού της ροής δεδομένων κατέστησε τη Μαύρη Μαρία ‘λειτουργική’ μόνο για 8 χρόνια. Το 1903, η κατασκευή κατεδαφίστηκε μετά από μια σειρά παραγωγών.

Οι σύγχρονες απαρχές του θεάματος ταυτίζονται με το φαινόμενο της ραγδαίας αστικοποίησης του τέλους του 19ου αιώνα. Η αστική φαντασμαγορία ενσωματώνει μια σειρά εκδηλώσεων του αυθεντικά περίεργου, του περιθωριακού, συστήνοντάς το ως εξωτικό. Ένα αλλοπρόσαλλο πλήθος από "performers" ποικίλων ειδικοτήτων - χορευτές, πυγμάχοι, μάγοι, ηθοποιοί του βαριετέ, άτομα στις παρυφές της κοινωνίας συνιστούν μια περίεργη μορφή "εκπολιτισμού" που θα αποτελέσει ρυθμιστικό παράγοντα ικανό να προκαλέσει πολιτισμικές οσμώσεις και κοινωνικά υβρίδια.

Η Μαύρη Μαρία είναι ένα σκηνικό μόρφωμα που αναπαράγει κατασκευασμένες πραγματικότητες ως αναπαραστατικές αφηγήσεις, ένας κόσμος κλειστός, αυτοτελής, όπου προορίζεται να συμβαίνουν γεγονότα κάποιας ειδικής κατηγορίας.

Οι Campus Novel, ανατρέχοντας στην αρχαιολογία του θεάματος, προτείνουν τη συμβολική αποσυναρμολόγηση της Μαύρης Μαρίας ως "μετα-καταστασιακή" πρακτική, προκειμένου να διερευνήσουν τον αστικό χώρο ως πεδίο εκδήλωσης της σύγχρονης φαινομενολατρείας. Στη σύγχρονη αστική εμπειρία η έννοια του θεάματος ορίζεται ως μια σειρά δράσεων - αφηγήσεων που προκύπτουν από τους κανόνες κατοίκησης  και επινοούν εφήμερες επικράτειες αλληλοέκθεσης. Στο πλαίσιο αυτής της διευρυμένης αντίληψης για το θέαμα, η εγκατάσταση Μαύρη Μαρία καθίσταται μια ανοιχτή αλληγορία, μέσω της οποίας ενεργοποιούνται σημασιολογικές μεταθέσεις, μετωνυμίες και παραδοξότητες.Black Maria was the first film production studio, created by T. Edison in 1893 in New Jersey, USA. It consists of a wooden construction, coated with tar paper, which was able to rotate in order for natural light to enter throughout the day through the retractable roof. The studio offered the possibility of sound and image recording. Technological advances soon made possible the construction of similar studios, which worked towards developing better techniques of image and sound synchronization and Black Maria became obsolete after only eight years. In 1903 it was demolished after a series of productions featuring a multitude of actors, dancers and performers of the time.
Black Maria is a scenic structure that reproduces devised realities inside a restricted, self-sufficient space, where "special" events are destined to take place. 
Campus Novel use Black Maria as an allegory for phantasmagoria in its contemporary urban setting.Salon de Vortex @ cheapArt