old masters, new partners

Old Masters, New Partners

Οι Campus Novel επιχειρούν ένα διάλογο με τον αρχειακό οίκο προκειμένου να ορίσουν μέσα από διαπραγματεύσεις και αλληλεπιδράσεις το χώρο μιας καταγωγικής συνείδησης.Τελέσεις α-λήθειας προσανατολισμένες στο αρχικό. Απόπειρες αποκατάστασης της σχέσης με το παρελθόν αλλά και ταυτόχρονα πρακτικές προσέγγισης μιας τάξης πραγμάτων που αναδιατάσσεται. Η συνομιλία με την πατερική αυθεντία οργανώνεται από ζωντανούς ανθρώπους που επιδιώκουν μια νέα σχεσιακή εμπειρία με την παράδοση όχι μόνο σαν ερμηνευτές αλλά σαν αληθινοί κληρονόμοι.

Η έκθεση Old Masters, New Partners στοχεύοντας στην επικαιροποίηση συλλογικών αναπαραστάσεων αλλά και ατομικών απωθήσεων πραγματοποιείται συμβολικά στην προγονική κατοικία του Ιωάννη Τ. Δελαγραμμάτικα. Το "σπίτι του παππού" θα φιλοξενήσει ένα τετραήμερο event ως δοκιμαστικό fairwell προς τίτλους ιδιοκτησίας, διφορούμενες συγγένειες, πρόσωπα, σύμβολα, κείμενα που έχουν παρέλθει οριστικά [;]


Campus Novel undertake a dialogue with the archival house. Through a process of negotiations they try to mark out the territory of origin awareness.  Acts of remembrance, attempts at restoring the links to the past and approaches to a shifting state of things - a conversation between the paternal authority on the one hand and on the other living persons aiming at a firsthand experience of tradition, not as mere interpreters, but as real heirs.

The exhibition Old Masters, New Partners, which symbolically takes place in the ancestral house, is rather a fairwell to title deeds, ambiguous family bonds, emblematic figures, outdated texts…                                          Ich Sterbe, performance by Filio Louvari (5min.)
A series of answers to unposed questions on the mortality of persons and objects in relation to A. Chekhov's play "The Cherry Orchard"