(I heard it) through the Grapevine


(I heard it) through the Grapevine
διήμερο Temporary Art Laboratory και ένα επιτελεστικό σχεσιακό συμβάν:
- [Τετάρτη 25/11 και Παρασκευή 27/11, από 17:00 ως 20:00, η συμμετοχή είναι ανοιχτή] Temporary Art Laboratory: Design/ Branding/ Genealogies: Το εργαστήριο διερευνά το σχεδιασμό ως δυνατότητα διαμόρφωσης ταυτοτικών χαρακτήρων σε επίπεδο γενεαλογίας και branding.
- [Κυριακή 29/11, 14:00-20:00]: Ένα επιτελεστικό σχεσιακό συμβάν βασισμένο στην έννοια της προσφοράς (gestus), της οικειοποίησης και της αναδιανομής.
OMONOIA, AB5-6, Athens Biennale 2015-2017
Ξενοδοχείο Μπάγκειον, Πλατεία Ομονοίας 18 
a two-day Temporary Art Laboratory and a one-day festive, performative, relational event:
- [Wed 25/11 and Fri 27/11, from 15:00 until 20:00, the participation is open] Temporary Art Laboratory: Design/ Branding/ Genealogies, investigates design as potential forming factor for branding and genealogy issues. 
- [Sun 29/11] One-day festive event: opening of the wine as a performative, relational event commenting on the relational, bonding circumstances of a collective ritual and the notions of participation, offering and sharing in current context. 
OMONOIA, AB5-6, Athens Biennale 2015-2017
Hotel Bageion/Omonoia Square 18
 
Το πρόζεκτ (I heard it) through the Grapevine, αποτελεί την εναρκτήρια δραστηριότητά μας στη Μπιενάλε ΟΜΟΝΟΙΑ. Το πρότζεκτ εστιάζει στο κρασί και τη διαδικασία παραγωγής του σε σχέση με πολιτισμικά, ανθρωπολογικά, κοινωνικά και πολιτικά σημαίνοντα (οικιακή οικονομία, εργασιακές συνθήκες, αστικός σχεδιασμό). Η παραγωγή του κρασιού στην ιστορική οπτική καταγράφεται ως συνθήκη κοινωνικής συσχέτισης βασισμένη στους δεσμούς με τη γη και την αγροτική παραγωγή. Τα Μεσόγεια Αττικής είναι μια περιοχή με παράδοση στην οινοποιία. Η εγγύτητα της περιοχής με την Αθήνα επέτρεπε σε οικογένειες που κατοικούσαν στην πρωτεύουσα να διατηρούν μικρούς αμπελώνες στα Μεσόγεια και να έχουν τη δική τους οικιακή παραγωγή κρασιού. Μέλη της ομάδας Campus Novel έχουν την εμπειρία του τρύγου στην περιοχή, στον οποίο συμμετείχαν συγγενείς και φίλοι με διάθεση επαφής με τη φύση και την αγροτική δραστηριότητα. Οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή συνοριακή νομοθεσία στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα επέτρεψαν την είσοδο μεταναστών, οι οποίοι δούλευαν με χαμηλά ημερομίσθια σε παράνομες και επισφαλείς εργασιακές συνθήκες, συμβάλλοντας σε ένα βαθμό στη διαμόρφωση της επίπλαστης ευμάρειας της δεκαετίας του ενενήντα. Η πρόσληψη εποχιακών εργατών άλλαξε το παράδειγμα της οικιακής οινοπαραγωγής μετασχηματίζοντας μια παραδοσιακή κοινωνική πρακτική. Την ίδια εποχή, η περιοχή γνώρισε μαζική και ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση. Αυτές οι συλλογικές και προσωπικές αφηγήσεις θα αναδειχθούν μέσα από επιτελεστικές, σχεσιακές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έπειτα από επισκέψεις και καταγραφές στα Μεσόγεια σε συνεργασία με τοπικούς εργάτες και οινοπαραγωγούς, συμμετείχαμε στις διαδικασίες του τρύγου, φτιάξαμε και εμφιαλώσαμε 60 λίτρα Σαββατιανό κρασί.
 
(I heard it) through the Grapevine, the opening project of our participation in Biennale OMONOIA, focuses on wine and winemaking, as a product and a process loaded with cultural, anthropological, social, economic and political significances (small-scale production, home economy, labor conditions, urbanism). Winemaking in its historical aspect can be seen as a factor of community formation with strong bonds to the earth and agricultural production. Mesogeia* is an area on the east of Athens, with a long tradition in wine making. Its vicinity to the city of Athens permitted families with a permanent residence in the city to own a small vineyard in Mesogeia and make their own small-scale, domestic wine production. Some among our group members share the experience of the vintage in Mesogeia, performed by the family and friends in a mood of regressive, joyful contact with nature and agriculture. Changes in the European border legislation in the beginning of the nineties brought about a flow of immigrants that would get illegally employed under extremely low wages, which contributed to some extend to the creation of the Greek myth of prosperity of the nineties. This also signaled a change of paradigm for the aforementioned domestic wine making. People would rather employ seasonal workers than keep up with a traditional and social practice. In the same time, the area underwent rapid and unplanned urbanization. These part-collective and part-personal narratives are among the issues that we care to explore throughout a performative, relational study. Over the past months we paid often visits to Mesogeia, where, in close contact with locals, wine makers and laborers, recorded the vintage, produced and bottled 60 liters of our own Savatiano wine.
* The name of Mesogeia in Greek is the same as the one for the Mediterranean Sea.Temporary Art Laboratory: Design/ Branding/ Genealogieslabels
One-day festive event

winemaking